''I WANT...'' - ''I DO...''' - một chiến dịch truyền thông kết nối nội bộ

‘’I WANT…’’ – ‘’I DO…’’ - một chiến dịch kết nối cùng nói ra những suy nghĩ, những tâm tư của mình; thấu hiểu được những điều mong muốn và cùng tháo gỡ để ai cũng trở thành một trong những nhân tố đồng hành bền chặt hơn với Đất Nguồn Group…

‘’Điều tôi muốn…’’ và ‘’Tôi sẽ làm...’

Chia sẻ - Lắng nghe – Thấu hiểu – Kết nối: là kim chỉ nam giúp mỗi người trong chúng ta hiểu sâu thêm về bản thân mình và những người đồng nghiệp để công việc phát triển thuận lợi, cuộc sống trọn vẹn ý nghĩa.

‘’I WANT…’’ – ‘’I DO…’’ - một chiến dịch kết nối cùng nói ra những suy nghĩ, những tâm tư của mình; thấu hiểu được những điều mong muốn và cùng tháo gỡ để ai cũng trở thành một trong những nhân tố đồng hành bền chặt hơn với Đất Nguồn Group…

 

 

Chiến dịch kết nối thực hiện bởi Phòng Truyền thông - Marketing với mong muốn đưa mọi người đến gần nhau hơn, khơi lên những cảm xúc thuộc về mối quan hệ không chỉ là đồng nghiệp, mà còn gắn bó như bạn bè, người thân trong một đại gia đình. Thông qua chiến dịch đem lại sự lan tỏa yêu thương nhau hơn, thấu hiểu hơn và gần nhau hơn. Chương trình diễn ra vào tháng 11-2020, cùng đón xem nhé! 

Link Fanpage: https://www.facebook.com/datnguongroup.bds/posts/147780207048584

BẢN TIN ĐẤT NGUỒN

Khu thương mại Đại Phát

Khu thương mại Đại Phát

2019-12-20 16:25:36
2,968
Xem thêm

2018-08-29 08:40:53
14,767
Xem thêm