Chúc mừng TGĐ Phạm Trọng Giáp nhiều sức khỏe nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10

Toàn thể CB-CNV kính chúc Tổng Giám Đốc thật nhiều sức khỏe và thành công! Anh không chỉ là người lãnh đạo tài ba của công ty mà còn là người Anh Cả của Địa Ốc Đất Nguồn.

LỜI CHÚC KÍNH GỬI TỔNG GIÁM ĐỐC PHẠM TRỌNG GIÁP

TỪ TOÀN THỂ CB-CNV ĐỊA ỐC ĐẤT NGUỒN 

                                   NHÂN NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13-10-2020 

 

Nhân Ngày Doanh Nhân Việt Nam 13-10,

Toàn thể CB-CNV kính chúc Tổng Giám Đốc thật nhiều sức khỏe và thành công! Anh không chỉ là người lãnh đạo tài ba của công ty mà còn là người Anh Cả của Địa Ốc Đất Nguồn.

Với sự chân thành và bản lĩnh, Anh vẫn tiếp tục đưa con thuyền Đất Nguồn tiến ra biển lớn vượt qua những khó khăn mùa dịch, và đích đến là những dự án lớn tương lai.

Anh đã tạo điều kiện cho tất CBCNV được cống hiến và làm việc và không bỏ một ai lại phía sau dù những khó khăn của mùa dịch làm ảnh hưởng trầm trọng kinh tế công ty.

Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về một hướng và đưa Địa ốc Đất Nguồn vững vàng hơn trên thị trường bất động sản trong năm 2021!

Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Link Fanpage: https://www.facebook.com/datnguongroup.bds/posts/140652201094718

BẢN TIN ĐẤT NGUỒN

Khu thương mại Đại Phát

Khu thương mại Đại Phát

2019-12-20 16:25:36
2,975
Xem thêm

2018-08-29 08:40:53
14,775
Xem thêm