Slider-1

Khu thương mại Đại Phát

Đẳng cấp sang trọng

Slider-1

Không gian sống hiện đại

Nét hài hòa cho cuộc sống

Bình Dương ban hành quy đất mới về tách thửa

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định 28/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định này, UBND cấp huyện sẽ lập hội đồng tư vấn xem xét, giải quyết tách thửa đối với những trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa nhưng không đảm bảo diện tích tối thiểu và quy định tách thửa. Đồng thời, hội đồng sẽ chỉ xem xét, giải quyết tách thửa 1 lần cho hộ gia đình, cá nhân.

Cụ thể, các trường hợp cá biệt gồm: Tách thửa đất tại các khu tái định cư; tách thửa đất để tặng cho phục vụ việc xây dựng nhà ở; tách thửa đất để thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất do hoàn cảnh gia đình khó khăn; thửa đất tiếp giáp mương thoát nước và mương này tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý; thửa đất không tiếp giáp đường nhưng có nhu cầu tách thửa để hợp thửa với thửa đất có tiếp giáp đường giao thông do Nhà nước quản lý thành thửa đất mới.

Các trường hợp trên sẽ được hội đồng tư vấn xem xét giải quyết tách thửa với điều kiện:

Đối với đất ở: Đối với thửa đất tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20m thì diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa là 45m2. Đối với thửa đất tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý có lộ giới dưới 20m thì diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa là 36m2.

Hội đồng tư vấn sẽ xem xét bề rộng và chiều sâu của thửa đất để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, không ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp, thực hiện dự án, đồng thời đảm bảo mỹ quan đô thị, việc cấp phép xây dựng.

Đối với đất tái định cư, có 3 điều kiện gồm:

  • Bề rộng của thửa đất tách ra tối thiểu phải bằng bề rộng ô nhỏ nhất trong lô đất đề nghị tách theo quy hoạch chi tiết được duyệt.
  • Thỏa mãn với các điều kiện quy định tại quy chế quản lý xây dựng khu dân cư và giao UBND cấp huyện phải có văn bản thống nhất.
  • Dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án trước ngày 10/10/2017.

Đối với đất nông nghiệp: Với thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa, diện tích tối thiểu là 100m2 tại các phường, là 200m2 tại thị trấn và là 300m2 tại xã. Nếu quy hoạch sử dụng đất là đất ở, đất phi nông nghiệp thì thửa đất sau khi tách thửa phải tiếp giáp đường giao thông do Nhà nước quản lý.

Hội đồng tư vấn sẽ xem xét bề rộng và chiều sâu của thửa đất, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, không ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp, thực hiện dự án, đảm bảo mỹ quan đô thị, việc cấp phép xây dựng.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2019.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

2017-09-06 10:56:44

2017-08-26 11:29:02

2019-09-13 12:42:12

2017-09-07 10:46:29

BẢN TIN ĐẤT NGUỒN

Khu thương mại Đại Phát

Khu thương mại Đại Phát

2019-12-20 16:25:36
1,938
Xem thêm

2018-08-29 08:40:53
14,057
Xem thêm